Bezeroaren gunea

Lege-oharra

Energía Colectiva SL da https://euskaltelluzygas.com URLan dagoen webgunearen (aurrerantzean, Webgunea) titularra, eta han kontratatu ditzakezu Energía Colectiva SLren zerbitzuak. Erakundearen IFKa: B98670003. Helbidea: Calle Juan de Austria 28, 4ª planta, 46002, Valentzia. Valentziako Merkataritza Erregistroan inskribatua: 9849. liburukia, 40. orria, 8. atala, V-161419 erregistro-orria, 8. inskripzioa.

EUSKALTEL ARGIA ETA GASAren inguruan edozein kontsulta, zalantza edo iradokizun baduzu, gurekin harremanetan jar zaitezke [[email protected]] helbide elektronikoan.

Jarraian, EUSKALTEL ARGIA ETA GASAren orrirako sarbidea arautzen duten baldintzak modu orokorrean erakusten dira, bai zerbitzuen ingurukoak, bai eskaintzen diren funtzionaltasunen ingurukoak; hala ere, beste kondizio batzuk ere aplika daitezke, edo azaltzen diren horiek aldatu egin daitezke. Aldian behin irakurtzea eta berrikustea gomendatzen da, lege-testuak aldatu egin baitaitezke.

Erabilera-baldintza orokorrak

1. Alderdien identifikazioa

Erabilera-baldintza orokor hauek, alde batetik, EUSKALTEL ARGIA ETA GASAk onesten ditu, eta, beste alde batetik, bere borondatez, askatasunez eta doan Webgunera sartzen den pertsona fisiko edo juridiko Erabiltzaileak. Baldintza hauek aplikagarriak izango dira, plataforman eskaintzen diren zerbitzuak kontratatu edo ez.

2. Webgunearen xedea

Webgune honen xedea da energia eta gas naturala hornitzea eta, halaber, EUSKALTEL ARGIA ETA GASAk eskaintzen dituen zerbitzu eta funtzionaltasunen inguruko informazioa ematea. Webgunean sartzea eta nabigatzea doakoa da, baina produktuak eskaintzeak eta erosteak berekin dakar prezio bat ordaindu behar izatea eta kontratatzeko baldintza orokor batzuk onartu behar izatea.

3. Erabiltzailearen betebeharrak

Erabiltzaile gisa, Webgunean sartu eta nabigatze hutsagatik, hauek egin beharko ditu:

Webgunea modu arduratsu, zuzen eta legezkoan erabili, betiere indarreko legedia, morala, ohitura onak eta ordena publikoa betez.

Baldintza hauek, edo aplikatu beharreko bestelako edozein baldintza, aldian-aldian berraztertu, egin daitezkeen aldaketen berri izateko.

EUSKALTEL ARGIA ETA GASAk bidaltzen dizkion komunikazioak aztertu, informazio esanguratsua eduki baitezakete.

Ez erabili Webgunea helburu komertzialekin, batez ere, informazioa edo edukiak jasotzeko helburuarekin, modu nabarmenean EUSKALTEL ARGIA ETA GASAri lehia egiten dioten zerbitzuak emateko bada.

Webgunea inola ere ez aldatu edo aldatzen saiatu; ez eta haren itxura eta funtzioak simulatzeko ekintzarik egin edo horretarako baliabideak erabili ere.

Zerbitzua (edo zerbitzura konektatutako sarea edo sareak) ez hondatu, desgaitu, gainkargatu edo eragotzi, eta haren erabilera ez oztopatu.

Ez egin inolako ekintzarik birus informatikoak, harrak, troiarrak eta bestelako kode gaiztoak txertatzeko, Webgunearen funtzionaltasunak etetea, suntsitzea edo mugatzea helburu dutenak.

Ez erabili alderantzizko ingeniaritzako teknikarik, eta/edo ez deszifratu, deskonpilatu edo erabili EUSKALTEL ARGIA ETA GASAren iturburu-kodea ezagutzeko inolako sistemarik.

Nolanahi ere, ez egin EUSKALTEL ARGIA ETA GASAren edo hirugarrenen eskubide eta interesei kalte egin diezaiekeen inolako ekintzarik; eskubide horien adibideak dira, besteak beste, jabetza intelektualeko edo industrialeko eskubideak (patenteak, markak, copyright-eskubideak, merkataritza-sekretuak...).

4. Webgunearen erabilgarritasuna

EUSKALTEL ARGIA ETA GASA saiatzen da EUSKALTEL ARGIA ETA GASA hobetzen eta hedatzen, eta, halaber, hartan eskaintzen diren edukia eta zerbitzuak hobetzen eta hedatzen. Hala ere, Webgunea une bakoitzean dagoen moduan erakutsiko da, erabilgarritasunaren, mugen eta batera jazotzen diren gainerako egoeren arabera.

5. Erantzukizuna alde batera uztea

EUSKALTEL ARGIA ETA GASAk lan egiten du Webguneko zerbitzu eta funtzionaltasunak beti erabiltzeko moduan izan daitezen. Hala ere, webgunera sartzean, une horretan dagoen erabilgarritasunaren eta mugen arabera erakutsiko da.

EUSKALTEL ARGIA ETA GASAk etengabeko ahalegina egiten du Webguneko sistema eta edukiak babesteko, eta, horretarako, Interneten erabili ohi diren segurtasun-estandarrak erabiltzen ditu. Hala ere, ezin da erabat bermatu ez denik izango bidegabeko sartzerik edo informazio-galerarik. Era berean, ezin da bermatu Webgunean edo hirugarrenen webguneetan ez denik egongo Erabiltzailearen sistema informatikoan (softwarean edo hardwarean) aldaketak eragin ditzakeen birusik edo bestelako elementu kaltegarririk. Horregatik, Erabiltzaileak onartzen eta ulertzen du EUSKALTEL ARGIA ETA GASAk kontrolatu ezin dituen egoerak izatea.

Hirugarrenen web-orrietarako edo webguneetarako estekak izan ditzake Webguneak. Haiekiko inolako erantzukizunik ez du bere gain hartzen EUSKALTEL ARGIA ETA GASAk, ez baititu haien funtzioak eta edukiak onesten ez eta berraztertzen. Webgunean argitaratutako edozein estekatara sartzen den Erabiltzaileak bere gain hartzen du arriskua, eta EUSKALTEL ARGIA ETA GASAk ez du inolako erantzukizunik.

Era berean, Webgunea salbuetsita geratzen da Erabiltzaileek Webgunea gaizki erabiltzeagatik eratorritako erantzukizunetatik eta kondizio hauen araberako edo aplikatu beharreko gainerako kondizioen araberako betebehar edo konpromisoak ez betetzetik eratorritako erantzukizunetatik.

6. Jabetza intelektualaren eta industrialaren eskubideak

Webgunearen eta hango edukien gaineko jabetza intelektualeko eta industrialeko eskubide guztiak EUSKALTEL ARGIA ETA GASArenak dira (besteak beste, programazioa, diseinua, aplikazioak, grafikoak, kodeak, testua, irudiak, markak, izen komertzialak, zeinu bereizgarriak eta han dauden gainerako elementuak; EUSKALTEL ARGIA ETA GASA marka ere bai), edo haiek ustiatzeko behar adina eskubide eta/edo baimen ditu.

Horren ondorioz, debekatuta dago haiek erreproduzitzea, banatzea, jendaurrean jakinaraztea (publikoaren esku jartzea ere bai), eraldatzea edo beste edozein modutan ustiatzea, iturriak aipatuta bada ere, betiere EUSKALTEL ARGIA ETA GASAk edo eragindako eskubideen titular esklusiboak aldez aurretik horretarako berariazko baimena ematen ez badu idatziz.

Arau-hausteren bat detektatzen baduzu, jakinaraz iezaguzu, mesedez, goiburuan adierazitako helbide elektronikora idatziz.

7. Kalte-ordainketa

Aplikatu beharreko baldintzak betetzen ez dituen Erabiltzaile oro zigortu dezake EUSKALTEL ARGIA ETA GASAk, Webgunean aldi baterako edo epe mugagabean sartzea eragotziz. Egindako arau-haustearen araberakoa izango da zigorraren iraupena. Sarbidea murrizteak inola ere ez du ekarriko kalte-ordainketarako eskubiderik.

Erabiltzaileak baldintza hauek edo aplikatu beharreko beste baldintza batzuk ez betetzeak sortutako kalte, galera edo kostu oro (abokatu eta/edo prokuradoreen ordainsariak barne direla), baldin eta EUSKALTEL ARGIA eta GASAri badagozkio, eragin dituen Erabiltzaileak ordaindu beharko du. Ez-betetze horietatik eratorrita hirugarrenek egindako erreklamazioak ere sartzen dira.

8. Aldaketak

Baldintza hauek edozein unetan alda eta/edo eguneratu daitezke, aldez aurretik jakinarazteko beharrik gabe. Egindako aldaketak Webgunean argitaratzen diren unean sartzen dira indarrean, edozein bitarteko eta modu erabiltzen dela ere.

Aldaketek egin ondoren haiek onetsi dituzten erabiltzaileei baino ez diete eragingo.

9. Beste alderdi batzuk

9.1. Babesa eta interpretazioa

Baldin eta eskumena duen agintariak legez kontrakotzat, baliogabetzat edo gauzatu ezinezkotzat jotzen badu hemen jasotako xedapenen bat, xedapen horren jatorrizko asmora gehien gerturatzen den moduan interpretatu beharko da. Dena den, klausula bat edo zenbait halakotzat jotzen bada ere, ez du eraginik izango gainerakoen baliotasunean.

EUSKALTEL ARGIA ETA GASAk ez badu eskatzen kondizio hauetako baldintzaren bat zorrotz betetzea, inola ere ez du esan nahi etorkizunean eskatzeari uko egingo dionik.

9.2. Hizkuntza

Baldintza hauetan gaztelania erabiliko da. Beste hizkuntza batzuetako bertsioak ematen badira, hala nola ingelesez, Erabiltzailearekiko adeitasunez emango dira, harentzat erosoagoa izan dadin. Hizkuntza horietako bertsioen artean kontraesanik gertatzen bada, gaztelaniazko bertsioa izango da nagusi.

9.3. Legedia eta eskumena

EUSKALTEL ARGIA ETA GASAren eta Erabiltzailearen arteko harremanak Espainiako legediaren arabera arautuko dira, eta, baldintza hauen inguruko desadostasunak eta gatazkak daudenean, Madrilgo epaitegi eta auzitegiei men egingo zaie. Aitzitik, erabiltzailea —aplikatu beharreko araudiaren arabera— kontsumitzailea eta/edo erabiltzailea bada, dagokion forua aplikatuko da.

Gure zerbitzuen kontsumitzaile eta/edo gure Webgunearen erabiltzaile izanez gero, gatazkak Erabiltzailearen bizilekuari dagozkien auzitegi eta epaitegietan ebatziko dira. Ez bada erabiltzailea edo kontsumitzailea, Madrilgo auzitegi eta epaitegietan ebatziko dira.

euskaltel.eus-en dituzu zure etxerako mugikorreko eta zuntzeko eskaintza guztiak.

Gainera, Euskaltelen eta Euskaltel ARGIA eta GASAren bezeroa bazara, gutxiago ordainduko duzu zure telefono-fakturan betiko.

Euskaltelen bezero izanik...

Zenbat eta kontratu gehiago ARGIAn eta GASean, orduan eta deskontu gehiago.

Euskaltel.eus